Gemeenten

Gemeenten hebben de komende decennia met tal van uitdagingen te maken. Waaronder het voldoen aan de klimaatdoelen en -afspraken m.b.t. verminderen CO2 uitstoot door gasloos te worden, groene energieproductie, verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, het vergroten van de wateropvang en -hergebruik binnen de gemeentegrenzen en het verbeteren van de leefomgeving in bepaalde wijken. Deze taken komen bovenop de reeds vele bestaande taken, zoals het maken van beleid, keuzes maken m.b.t. woningbouwlocaties, aanwijzen van wind- en zonneparken, verlenen van vergunningen, toetsen van plannen, etc.
Om al deze taken en uitdagingen tijdig en binnen budget te kunnen realiseren, bezinnen gemeenten zich op het anders aankijken tegen hun rol in dit proces. Men richt zich tegenwoordig meer op de regierol en op onderlinge samenwerking met de markt.

We (h)erkennen uw uitdagingen

Hoe komen gemeenten aan de benodigde externe partners om een versnelde aanpak van de doelen m.b.t. verduurzamen, reconstructie en vergroten leefbaarheid te bereiken? Hoe selecteert men op voorhand de juiste marktpartijen die niet alleen van alles beloven, maar dat ook concreet en aantoonbaar waarmaken?
Hoe organiseert men een aanbesteding met integrale contracten volgens de Europese wet- en regelgeving en hoe stimuleert men daarbij de nodige innovatie?

De uitdagingen voor gemeenten

Wij van CKC begrijpen hoe moeilijk het is om de ‘traditionele’ bouw- en civiele markt mee te nemen in een andere, meer innovatieve manier van verduurzamen en reconstrueren, waarbij gemeenten de regierol op zich neemt en de markt vanuit eigen expertise invulling geeft aan de realisatie. Het tempo van realisatie moet drastisch omhoog en de kosten omlaag, waarbij de kwaliteit moet zijn gegarandeerd.
Hier moet een goede, passende uitvraag worden geformuleerd met kortere doorlooptijden en meer ruimte voor inbreng van expertise van de markt. Helaas zien we tegenwoordig regelmatig aanbestedingen mislukken of geen beoogd resultaat opleveren.

CKC is sinds 1983 actief in de markt van aanbestedingen. We werken met een vaste methode, die we succesvol hebben toegepast voor o.a. Woningcorporatie Woonbedrijf, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Brielle, GGZ instelling Reinaerde, en Jaarbeurs Utrecht.
We begeleiden uw aanbesteding met zorg voor het resultaat, voor de mensen uit uw organisatie en de mensen van de inschrijvende partijen

‘Coos Koster heeft mij, in de periode eind 2014 t/m juni 2016, als projectleider van de gemeente Amersfoort tijdens het project Gasthuislaan begeleid in het Best Value proces vanaf het formuleren van de uitvraag t/m eindoplevering. Dit project is uitstekend verlopen. Alle doelstellingen zijn naar tevredenheid van de stakeholders gehaald. Coos heeft gedurende het project ons (zowel gemeente als aannemer) scherp gehouden over het toepassen van de Best Value filosofie. Hierdoor ontstond er een duidelijke en daarmee prettige samenwerking tussen alle partijen.
Deze inbreng van Coos hebben wij beoordeeld met een cijfer 9’

Jerry Woudenberg Projectleider gemeente Amersfoort

‘We hebben Coos Koster gevraagd ons te ondersteunen bij een Europese Aanbesteding volgens de methodiek Best Value Procurement (BVP). Als je Coos in huis haalt dan krijg je niet alleen iemand met kennis en ervaring op het vlak van aanbesteden en BVP. Maar vooral iemand die in eigen handelen laat zien wat de meerwaarde van deze aanpak is: transparant, duidelijk, enthousiast, pro-actief, denkt mee, gedreven, kritische vragensteller, oog voor een goedlopend proces en altijd goed voorbereid. En, niet onbelangrijk, het is prettig met hem samenwerken’

– Pauline van Norden Projectleider gemeente Amersfoort

Transparante en begrijpelijke aanpak

CKC werkt met een beproefd plan. Eenvoudig te volgen, met een duidelijke dag-tot-dag planning en met duidelijke rollen en taken, zowel intern alsmede tussen opdrachtgever en marktpartij(en).
Dit Plan heet ‘Best Value Aanpak’ en betreft 4 fases met in elke fase een vast aantal stappen. Deze fases starten met het inventariseren van de initiële informatie en eindigt met de oplevering van uw project. Geen moeilijke overdrachten, maar een logische voortgang.

Download plan van aanpak