Woningcorporaties

Verbeter en versnel uw projectresultaten op gebied van
nieuwbouw, renovatie en verduurzaming

Corporaties gaan al hun woningen met een E-, F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen. Dit sluit aan op het doel om in 2030 675.000 woningen verregaand te isoleren en om 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken.

Wooncorporaties moeten daarvoor hun assets goedkoper en in een hoger tempo renoveren en verduurzamen. Hiermee moeten stappen worden gezet op weg om enerzijds te voldoen aan de opgave om voor 2030 de woningen aardgasvrij te maken en anderzijds te voldoen aan de wensen van bewoners naar comfortabele, betaalbare en toekomstbestendige woningen.
Deze opgaven kunnen alleen worden ingevuld indien er anders wordt gekeken naar de rol van de Wooncorporaties in dit proces, t.w. meer de regie op presteren en onderlinge samenwerking met de markt.

 

De uitdagingen voor woningcorporaties

Hoe komen woningcorporaties aan de benodigde externe partners om een versnelde aanpak van de doelen m.b.t. verduurzamen en renovatie te bereiken? Hoe selecteert men op voorhand de juiste marktpartijen die niet alleen van alles beloven, maar dat ook concreet en aantoonbaar waarmaken?
Hoe organiseert men een aanbesteding met integrale contracten volgens de Europese wet- en regelgeving en hoe stimuleert men daarbij de nodige innovatie?

De behoeften van woningcorporaties is ons dagelijks werk 

Wij van CKC begrijpen hoe moeilijk het is om de ‘traditionele’ bouwmarkt mee te nemen in een andere, meer innovatieve manier van verduurzamen en renoveren. waarbij woningcorporaties de regierol op zich nemen en de markt vanuit eigen expertise invulling geeft aan de realisatie. Het tempo van realisatie moet drastisch omhoog en de kosten omlaag, waarbij de kwaliteit moet zijn gegarandeerd, e.e.a. tot volle tevredenheid van de huurders
Hier moet een goede, passende uitvraag worden geformuleerd met kortere doorlooptijden en meer ruimte voor inbreng van expertise uit de markt. Daarnaast zijn woningcorporaties mogelijk binnenkort aanbesteding plichtig en moeten zij voldoen aan de Europese wet- en regelgeving m.b.t. aanbestedingen.

Uw behoefte is ons dagelijks werk

Wij van CKC begrijpen hoe moeilijk het is om de interne organisatie van woningcorporaties mee te nemen in proces van correct aanbesteden. Daarnaast is het een opgave om de ‘traditionele’ bouwmarkt mee te nemen in een andere meer innovatieve manier van verduurzamen en renoveren. Daarvoor moet er een goede, passende uitvraag worden geformuleerd. We zien regelmatig aanbestedingen mislukken of geen beoogd resultaat opleveren.

We begeleiden uw aanbesteding met zorg voor het resultaat, voor de mensen uit uw organisatie en de mensen van de inschrijvende partijen

CKC is sinds 1983 actief in de markt van aanbestedingen. We werken met een vaste methode, die we succesvol hebben toegepast voor o.a. Woningcorporatie Woonbedrijf, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Brielle, GGZ instelling Reinaerde, en Jaarbeurs Utrecht.
We begeleiden uw aanbesteding met zorg voor het resultaat, voor de mensen uit uw organisatie en de mensen van de inschrijvende partijen

Transparante en begrijpelijke aanpak

CKC werkt met een beproefd plan. Eenvoudig te volgen, met een duidelijke dag-tot-dag planning en met duidelijke rollen en taken, zowel intern alsmede tussen opdrachtgever en marktpartij(en).

Dit Plan heet Best Value Aanpak en betreft 4 fases met in elke fase een vast aantal stappen. Deze fases starten met het inventariseren van de initiële informatie en eindigt met de oplevering van uw project. Geen moeilijke overdrachten, maar een logische voortgang.