Over

Coos Koster Consultancy

Innovatieve dienstverlening

De CKC-adviseurs verlenen sedert 2013 hun diensten op het gebied van begeleiding van aanbestedingen met behulp van de Best Value Aanpak. Dat beperkt zich niet alleen tot de aanbesteding. Zij leveren ook de ondersteuning voor contractmanagement tot en met de oplevering.

CKC werkt met gecertificeerde Best Value A+ adviseurs.

Online en fysieke begeleiding

CKC heeft een goede en snelle internetverbindingen en kan uw begeleiding naast fysiek ook online verzorgen. Denk hierbij aan het trainen van uw eigen organisatie en/of de door u gewenste marktpartijen. Daarnaast maken we gebruik van vaste formats en structuren, waarmee we het gehele proces beheersen binnen uw budget en tijd.

Innovatie, duurzaamheid en circulaliteit

Tal van gebieden en onderwerpen zijn aanbestedingen zijn met succes doorlopen. Op het gebied van bouw en civiel, maar ook bv. op gebied van duurzame en circulaire interieurinrichting, transporteren en slopen van schepen (zoals een onderzeeër). Met de gespecialiseerde kennis van CKC met betrekking tot het aanbesteden, is elke branche of onderwerp geschikt. Er is maar één uitkomst mogelijk nl uw succes.

Transparante en begrijpelijke aanpak

CKC werkt met een beproefd plan. Eenvoudig te volgen, met een duidelijke dag-tot-dag planning en met duidelijke rollen en taken, zowel intern alsmede tussen opdrachtgever en marktpartij(en).
Dit Plan heet ‘Best Value Aanpak’ en betreft 4 fases met in elke fase een vast aantal stappen. Deze fases starten met het inventariseren van de initiële informatie en eindigt met de oplevering van uw project. Geen moeilijke overdrachten, maar een logische voortgang. 

Opdrachtgevers

‘CKC heeft project Reconstructie Gasthuislaan begeleid in het Best Value proces vanaf het formuleren van de uitvraag t/m eindoplevering. Dit project is uitstekend verlopen. Alle doelstellingen zijn naar tevredenheid van de stakeholders gehaald. Gedurende het proces van realiseren ontstond een duidelijke en daarmee prettige samenwerking tussen alle partijen.’

Projectleider Civiel gemeente Amersfoort

‘We hebben CKC gevraagd ons te ondersteunen bij een Europese Aanbesteding volgens de methodiek Best Value Procurement (BVP). CKC laat in eigen handelen zien wat de meerwaarde van deze Best Value aanpak is, nl: transparant, duidelijk, proactief, met oog voor een goedlopend proces en altijd goed voorbereid. En, niet onbelangrijk, het is prettig samenwerken’

Projectleider Facilitair gemeente Amersfoort

‘Voor het unieke project Aanbesteden, saneren en slopen Foxtrot-onderzeeër heb ik als projectleider namens gemeente Amsterdam samengewerkt met CKC. De rol van CKC betrof het Best Value tendermanagement en contractmanagement. Met een prima resultaat bij de afronding kijk ik zeer tevreden terug op dit project, waarin we hebben samengewerkt met meerdere partijen en stakeholders’

Projectleider gemeente Amsterdam

‘Coos is een ondernemer en netwerker pur sang. Professioneel, zeer deskundig en gedreven in zijn vak. Zijn passie en drive om een item waar hij zich betrokken bij voelt tot een goed einde te brengen is groot. Vanuit een strategische visie en grote maatschappelijke betrokkenheid is Coos in staat op verschillende beleidsvelden zaken van de grond af aan te ontwikkelen en mensen daar voor ‘mee’ te krijgen. Samen iets fundamenteels op te bouwen. Zijn adviezen zijn grondig onderbouwd en getuigen van zijn grote inzet en deskundigheid. Coos is een integer, energiek, prettig en nuchter mens. Ik heb in verschillende settings op zeer plezierige wijze met hem mogen samenwerken’.

Strategisch adviseur Economische zaken