Diensten

Coos Koster Consultancy

Algemeen

De dienstverlening van CKC op het gebied van aanbestedingsbegeleiding en contractmanagement richt zich met name op die trajecten die een innovatieve, ‘andere’ aanpak nodig hebben. Of de resultaten uit de traditionele aanpak vallen tegen of mislukken zelfs, of het is te ingewikkeld of te tijdrovend om een traditionele aanbesteding in de markt te zetten.

De Dienstverlening van CKC is zowel bedrijfsmatig als projectmatig. Een innovatieve aanpak of werkwijze m.b.t. het in de markt zetten van een aanbesteding vergt een en ander van de eigen organisatie van de aanbestedende instantie. Essentieel is het creëren van draagvlak en begrip. Er zullen mensen zijn die de veranderingen snel oppakken, omdat ze er al op zitten te wachten. Anderen zijn volstrekt gelukkig met zoals het nu gaat en zien verandering meer als een bedreiging voor hun functie of als een mogelijke afwijzing van hun ‘normale’ werkwijze.

CKC herkent deze situaties en heeft sedert 2013 al vele malen opdrachtgeversorganisaties begeleid met innovatieve aanpak en werkwijzen. Uitgangspunt is hierbij altijd dat de directie en medewerkers achter de aanpak staan en bereid zijn hierin te investeren. Uit vervolgopdrachten aan CKC blijkt de mate van tevredenheid.

Begeleiding Aanbesteding (tendermanagement)

Stap Omschrijving Fase
1 Vaststellen vraag/behoefte bij opdrachtgever en eventueel vaststellen interesse uit de markt Voorbereiding
2 Opstellen aanbestedingsleidraad met selectie- en gunningscriteria
3 Inventariseren en beschikbaar stellen initiële projectinformatie
4 Beschikbaar stellen aanbestedingsdocumenten (vaste formats, selectiedocumenten, etc)
 
5 Beantwoorden vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen Selectie
6 Begeleiden selectieproces (kwaliteitsdocumenten en interviews)
7 Opstellen beoordelingen met motivatie
 
8 Begeleiden proces van verduidelijking aanbieding en opstellen Plan van Aanpak Concretisering
9 Begeleiden keuze van en opstellen contractvorm

Begeleiding Realisatie (contractmanagement)

10           Rolbewaking projectteam opdrachtnemer en projectteam opdrachtnemer Realisatie
11 Begeleiden risico’s ongewenste en onvoorziene situaties met beheersmaatregelen
12 Toezicht houden op gebruik van informatie en expertise door alle partijen
13 Toezicht houden op gebruik van Meetbare Prestatie informatie (metrics)
14 Toetsen metrics aan de gestelde Kritische Prestatie informatie (KPI’s) en overige eisen
15 Opleveren en evaluatie