Onderzoek naar klanttevredenheid en rendement in de bouwbranche

Volgens de aanbestedingswet, welke per 1 april 2013 in werking is getreden, maken MKB-bedrijven nu meer kans op het verwerven van opdrachten, die middels aanbestedingen op de markt worden gezet. Dit zou zeker ook moeten gelden voor MKB-bedrijven, die actief willen zijn voor lokale en regionale aanbestedende instanties.

Coos Koster Consultancy (CKC) is een adviesbureau, dat een bijdrage levert aan de Bouwbranche m.b.t. het vergroten van de klanttevredenheid bij opdrachtgevers en het verbeteren van het rendement bij opdrachtnemers.

CKC doet daarbij o.a. onderzoek naar het aanbesteden door lokale en regionale overheden en aanbestedende diensten en de manier waarop wordt ingeschreven door MKB-bedrijven. Het onderzoek focust zich op de wederzijdse verwachtingen, die aanbestedende diensten en aanbiedende partijen van elkaar hebben. Veelal wordt het gebrek aan klanttevredenheid veroorzaakt door een verkeerd beeld van elkaar en van elkaars wederzijdse verwachtingen.

Door onderzoek te doen naar deze mismatch verwacht CKC de wederzijdse bewustwording van houding en gedrag in de bouwketen te bereiken. Deze bewustwording vormt de eerste aanzet tot verbetering. Zeker als de lokale kennis en ervaring van de aanbiedende marktpartijen worden benut.

Als u als geënquêteerde op deze pagina bent terecht gekomen, wil ik u hartelijk bedanken voor de moeite. U heeft een bijdrage geleverd aan de eerste stap om een grotere klanttevredenheid en beter rendement bij bouwprojecten mogelijk te maken.

Bent u bezoeker, dan hoop ik u binnenkort als geënquêteerde te mogen verwelkomen en weet u, dat u een bijdrage kunt leveren aan verbeteringen in de Bouwbranche