Coos Koster Consultancy

Visie CKC
In elke branche moet er weer meer ruimte zijn voor de mens, de vakman en minder voor de regels en procedures. Door een andere houding en gedrag in de productieketen worden er betere projectresultaten en een grotere klanttevredenheid bereikt.

Missie CKCvisie
CKC ziet mensenwerk en vakwerk als belangrijkste factoren in elke branche. CKC verandert houding en gedrag van opdrachtgevers en opdrachtnemers ten opzichte van elkaar door het toepassen van Best Value-methode (Prestatie-inkoop/-verkoop). Hierdoor worden projecten gerealiseerd binnen afgesproken budget, tijd en met een grote klanttevredenheid.

De waarden van CKC:

  • Projecten, welke zijn aanbesteed volgens Best Value-methode verlopen binnen afgesproken budget en planning. Deze projecten kennen een hoog gehalte klanttevredenheid (98%)
  • CKC is onafhankelijk adviseur
  • CKC wil afgerekend worden op de te bereiken doelen
  • CKC vindt aantoonbaar de ‘expert’ voor elk project
  • CKC heeft het Best Value A/A+certificaat
  • CKC draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de systematiek van Best Value

Volg Coos Koster Consultancy nu ook op LinkedIn, Facebook of Twitter.