BPKV werkwijze

  • CKC analyseert de uitvraag en stelt eenduidig de missie, visie en (project)doelstellingen van de aanbestedende dienst vast. Deze vormen de belangrijkste ticket to heavenuitgangspunten voor de beantwoording. Als altijd geldt de stelregel dat er antwoord gegeven moet worden op de gestelde BPKV-vragen en -criteria.
  • Nadat de uitgangspunten en vragen van de opdrachtgever helder en ‘SMART’ zijn gemaakt, gaan we met onze klant in gesprek over zijn manier van werken. Elk bedrijf heeft zijn eigen kwaliteiten, waardoor deze bestaansrecht heeft. Dit zijn de zgn. ‘Tickets to ride’. CKC gaat daarnaast op zoek naar de meerwaarde, de uitzonderlijke kwaliteiten van haar klant, de zgn. ‘Tickets to heaven’. Voor de productie van teksten levert CKC desgewenst professionele hulp. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tekstschrijvers met juridische achtergrond.
  • Voor meer details over de aanpak ga naar Stappenplan BPKV-schrijven.

Essentie van het project
Deze manier van schrijven resulteert in een concreet en voor iedereen begrijpelijke tekst, die duidelijk weergeeft waar en hoe waarde-creatie plaatsvindt voor opdrachtgever. Ook belangrijk is dat de teksten worden teruggebracht tot de essentie van de aanbieding. Meestal is per vraag/criterium één A4-tje voldoende. Dit levert de beoordelaars van de BPKV-vragen geweldig veel gemak en tijdwinst op. En dat draagt dan ook weer bij aan een goede score van de aanbieding.

BPKV ook realiseren
Het resultaat van de begeleiding door CKC is, dat er duidelijk en begrijpelijk antwoord wordt gegeven op de BPKV-vragen en geen commercieel verkoopverhaal. Het project moet na het ‘winnen’ van de aanbesteding ook nog worden waargemaakt