Kennismaken met Best Value

Beknopte informatie over de Best Value aanpak

Beknopte informatie over de Best Value aanpak

Aanbesteders en inschrijvers

Het houden van aanbestedingen met Best Value-methode en het inschrijven hierop, zijn voor veel instanties en bedrijven nog geen alledaagse kost. CKC houdt regelmatig Best Value-kennismakingssessies voor aanbestedende diensten en aanbiedende marktpartijen. Na deze kennismaking zijn de aanwezigen op de hoogte van de principes van Best Value en van de werking hiervan. Men is in staat om te bepalen of Best Value-methode iets voor hen of hun organisatie is. (download beknopte informatie over Best Value door te klikken op plaatje)

Geen kennis nodig, wel gezond verstand

Deze sessies zijn grotendeels interactief. Het publiek wordt actief betrokken middels een quizje. Door het gebruik van metaforen worden de principes van Best Value-filosofie helder uiteengezet. Iedereen kan deze presentaties volgen. Er is geen (aanbesteding)voorkennis nodig. Net als bij Best Value zelf wordt vooral gebruik gemaakt van gezond verstand.

Bedrijfs- en afdelingsbijeenkomsten

CKC houdt de Best Value-kennissessies op uitnodiging voor in-company trainingen en op bedrijfs- of afdelingsbijeenkomsten. Deze ‘gesponsorde’ kennissessies zijn op uitnodiging gratis te bezoeken.