CKC adviseert opdrachtgevers bij Best Value aanbestedingen

Route voor succesvol toepassen van Best Value aanpak

Route voor succesvol toepassen van Best Value aanpak

Aanbesteden en realiseren: Best Value-methode

Best Value-methode kent 4 fases, t.w. Initiatief, Selectie, Concretisering en Realisatie. Zie hiervoor het bijgevoegd Routeschema voor een succesvolle toepassing van de Best Value aanpak. (download schema door te klikken op plaatje)
In al deze fases adviseert CKC aanbestedende diensten m.b.t onderstaande items:

 • Opstellen en beoordelen van Inkoopplannen
 • Opstellen en beoordelen Functioneel Programma van Eisen
 • Het inrichten van de Best Value-systematiek als inkoopadviseur
 • Het trainen van het Best Value-Kernteam Opdrachtgever
 • Het presenteren van Best Value op marktbijeenkomst voor inschrijvers
 • Het beoordelen van aanbiedingen
 • Het houden van interviews met sleutelfiguren
 • Het opstellen van de motivatie van beoordelingen
 • Het bepalen van de volgorde van de aanbieders
 • Het begeleiden van de concretiseringsfase
 • Het inrichten en gebruik van de Wekelijkse Risico Rapportage tijdens de concretiserings- en realisatiefase

Opdrachtgevers voor wie CKC interessant is:

Overheden (Gemeentelijk, Provinciaal, Rijk), Waterschappen, Zorg- en Onderwijsinstellingen, Woningbouwverenigingen en overige aanbestedende diensten (b.v. ProRail, Nutsbedrijven, etc.)
Op dit moment lopen er Best Value-adviestrajecten m.b.t. diverse aanbestedingen bij de gemeente Amersfoort, gemeente Amsterdam en Zorginstelling Reinaerde.