Best Value: voordelig voor opdrachtgevers

Het aanbesteden met Best Value-methode heeft voor opdrachtgevers grote voordelen, zoals:

 • Logische samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer na gunning, doordat de focus op het project ligt. Opdrachtnemers begrijpen dat hun eigen belang het best wordt bediend door een goed projectresultaat
 • Focus van opdrachtnemer op het beheersen van de risico’s van opdrachtgever
 • Veel minder toezicht en controle activiteiten nodig en dus minder kosten voor opdrachtgever tijdens realisatieblije opdrachtgevers
 • Maximaal gebruikmaken van kennis en ervaring uit de markt
 • Aanbieding met de beste Prijs/Kwaliteit verhouding, juist door oplossingen waar opdrachtgever niet zelf aan gedacht heeft
 • Oplevering binnen budget en planning, dus geen aanvraag meer voor budgetverruiming (politiek gevoelig)
 • Grote mate van klanttevredenheid (98% van de opdrachtgevers zijn tevreden over het proces van tot stand komen)
 • Aanbestedingstraject duurt korter (ca 50% kortere doorlooptijd procedure)
Best Value fasen

Voorbereidingsfase – Beoordelingsfase – Concretiseringsfase – Uitvoeringsfase

Het Best Value-traject bestaat uit een aantal fasen, t.w.:

 • Voorbereiding (Bepalen van Scope, Projectdoelstellingen en Functioneel programma van Eisen)
 • Beoordelingen door middel van Selectiefilters (Projectbekwaamheid, Risico- en Kansendossier, Interviews sleutelfiguren en Prijs)
 • Ranken (Wie van de aanbieders scoort het beste uit de selectiefilters)
 • Concretiseringsfase (Samen met Opdrachtnemer vaststellen wat er wordt geleverd en hoe aangetoond wordt door Opdrachtnemer dat hij voldoet aan projectdoelstellingen en functioneel PvE)
 • Uitvoeringsfase (Wekelijkse Risico Rapportage en Directierapportage)

De doorlooptijden van een aanbesteding met Best Value-traject tot en met contract bedraagt ca 4 à 6 maanden.