Best Value – succesvol aanbesteden

Dean Kashiwagi 2009

Dr. Dean Kashiwagi

Succesvol aanbesteden en realiseren van projecten en/of diensten
Best Value methode is een manier van selecteren, gunnen en realiseren, welke wordt gebruikt bij zowel onderhandse als (Europese) openbare aanbestedingen. Deze methodiek is ontwikkeld in de Verenigde Staten door Dr. Dean Kashiwagi van de Arizona State University (ASU). De laatste jaren wordt deze aanbestedingsmethode door steeds meer opdrachtgevers in Nederland met veel succes toegepast. Deze manier van selecteren, gunnen en realiseren van projecten heeft grote voordelen zowel voor opdrachtgevers als ook opdrachtnemers.

Ervaren begeleiding
CKC
 is een onafhankelijke consultant (A/A+gecertificeerd, meerdere trainingen aan de ASU) en begeleidt opdrachtgevers bij het organiseren van aanbestedingen en marktpartijen bij het inschrijven. Bij elke opdracht werkt CKC exclusief voor één partij.

Van prijs naar kwaliteit
Bij traditioneel aanbesteden, zowel bij ‘Bestek en tekeningen’ als ook ‘UAV gc met EMVI’ ligt de focus min of meer op de prijscriteria. De opdrachtgever ‘stuurt’ de aanbieding door het stellen van eisen of het toekennen van waarden aan bepaalde aspecten. Bij aanbesteden met Best Value ligt de nadruk op kwaliteit en gebruik maken van kennis uit de markt. De opdrachtgever faciliteert hierbij. Marktpartijen onderscheiden zich duidelijk bij Best Value, naast het aanbieden van hun ‘laagste’ prijs, op andere vlakken ten opzichte van de concurrentie.

stijgende lijnVan sturen en controleren naar faciliteren en laten geleiden door expertise
Bij Best Value vindt een verschuiving plaats van ‘het controleren en beheersen van aanbieder’ naar ‘ruimte bieden en faciliteren van aanbieder’. Bij Best Value maken opdrachtgevers maximaal gebruik van de kennis en ervaring uit de markt en onderscheiden opdrachtnemers zich met hun expertise. Door dat onderscheid selecteren opdrachtgevers makkelijker welke partij het beste aanbod heeft. Deze ‘beste’ partij heeft nl. zijn expertise eenduidig en simpel aangetoond, zonder (te)  technisch te worden.

Misverstanden over Best Value
Omdat Best Value  voor veel mensen nog nieuw is en het een grote ‘mindshift’ betekent ten opzichte van de traditionele manieren van werken, ontstaan er makkelijk misverstanden. Jeroen van der Rijt en Wiebe Witteveen geven daar een duidelijk uiteenzetting over in De 10 grootste misvattingen over Best Value Procurement

Voordelen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
Lees op deze website over de voordelen waarom u als opdrachtgever Best Value wil toepassen.
Lees op deze website over de voordelen waarom u als opdrachtnemer Best Value wil toepassen