Fluitend door de gang

door | dec 5, 2019

Fluitend door de gang

‘Kees loopt weer fluitend door de gang.’ In de stem van collega Fred klinkt opluchting. Hij mag hem wel. Vroeger was Kees een leuke collega, altijd opgeruimd en enthousiast. Getrouwd met een leuke zorgzame vrouw en twee schatten van kinderen. Kees van Loon is projectleider civiele projecten bij een middelgrote gemeente. Hij werkt daarbij met aannemers uit de Grond-, Weg-, en Waterbouw. De laatste tijd is Kees echter niet te genieten en moeilijk aanspreekbaar.

Ondanks zijn zorgvuldigheid eindigde zijn laatste project in een rechtszaak. De gemeente is dan wel grotendeels in het gelijkgesteld, maar Kees heeft een zware tijd gehad. Veel gepieker en slapeloze nachten. Dergelijke projecten hakken er aardig in. Hij gedroeg zich steeds meer achterdochtig bij zijn projecten en was vaak gespannen.

Nu is hij bezig met een Best Value-project. In het begin was hij sceptisch, maar na enthousiaste verhalen van zijn collega’s wilde hij het nu ook wel eens proberen. Gaandeweg het traject is hij overtuigd geraakt dat hij bezig is met een beheerst proces van aanbesteden en realisatie. De rolverdeling is vóór het contract duidelijk. Zowel hij als opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben hun wederzijdse verwachtingen gedeeld en duidelijk kunnen maken. Kees heeft gemerkt dat er oprecht naar hem is geluisterd. Naar wat hem zorgen baart en naar wat hij graag wil bereiken. Ook heeft hij zijn opdrachtnemer aangehoord en kunnen begrijpen. Het realisatietraject verloopt volgens het afgesproken Plan van Aanpak. Zelfs situaties die niet zijn voorzien, worden volgens deze afspraken afgewikkeld.

In tegenstelling tot zijn voorgaande projecten ervaart Kees bij zijn Best Value-project geen meningsverschillen met oeverloze discussies daarover. Deze worden namelijk veroorzaakt door te weinig informatie en/of expertise. Bij dit project bepaalt Kees samen met de projectleider van de opdrachtnemer wie welke informatie gaat vinden en wie op dat onderdeel de expert is. Daarmee voorkomen ze tevens dat het nodig is dat het hoger kader zich moet uitspreken over een mogelijke patstelling in het project. Kees merkt dat transparantie tijdens de realisatie gedoe achteraf voorkomt. Geen discussies over meer- en minderwerk. Geen rechtszaken!

Dat geeft hem veel rust. Door de aanwezige informatie en expertise beheerst Kees zijn project, zowel in tijd als in kosten. Het zorgt ervoor dat hij fluitend door de gangen van het stadhuis loopt.

Dat geluid door de gang? Daar doe ik het voor als Best Value-consultant.

 

Coos Koster is Best Value-adviseur A+ en heeft het adviesbureau CKC. Hiermee begeleidt hij inkoop- en realisatietrajecten voor werken en diensten voor centrale en decentrale overheden en instanties die werken met overheidsgelden.

Indien u als opdrachtgever betere aanbiedingen wilt en u wilt meer weten over uw mogelijkheden om innovatief aan te besteden, kunt u het contactformulier gebruiken.

5 december 2019